Close

Close

Route map

Березинский р-н Борисовский р-н Вилейский р-н Копыльский р-н Пуховичский р-н Смолевичский р-н Стародорожский р-н Столбцовский р-н Узденский р-н Червенский р-н
Berezino District
Borisov District
Kopyl District
Puhovichi District
Stolbtsy District
Uzda District
Cherven District

Districts of Minsk Region:

Berezino

Borisov

Kopyl

Puhovichi

Stolbtsy

Uzda

Cherven

Routes of school buses operating in Berezino District:

State Educational Establishment “Secondary school No. 2”; city Berezino – Polozhino – Trostyanka – Krasnopolie – Berezino – Zhornovka

Routes of school buses operating in Borisov District:

State Educational Establishment “Zabashevichi Secondary school of Borisov District”; village Novishcheno – agricultural settlement Zabashevichi – village Shabynki – village Sych – village Chertpevichi – agricultural settlement Zabashevichi – village Slobodka – agricultural settlement Zabashevichi – village Cherpevichi – agricultural settlement Zabashevichi

Routes of school buses operating in Kopyl District:

State Educational Establishment “Staritsa Secondary school”; village Androsovshchina – village Rusaki – village Badezhi – village Sadki – agricultural settlement Staritsa – village Svidichi

Routes of school buses operating in Puhovichi District:

State Educational Establishment “Anachino Educational and Training Center kindergarten and secondary school”, village Sitniki – village Veseloe – village Zhorovka – village Pobeda – village Energiya – village Skobrovka – village Stary Dvor – village Sloboda

Routes of school buses operating in Stolbtsy District:

State Educational Establishment “Rochevichi Educational and Training kindergarten and secondary school”, Litva – Slabodka – Litva – Zaproltsy – Vasilevshchina – Kondratovichi – Rochevichi

Rochevichi – Litva – Rochevichi

Рочевичи — Тисковщина — Воропаи — Гудели — Курочки — Кунаши — Рочевичи

Рочевичи — Кондратовичи — Запольцы — Литва

Routes of school buses operating in Uzda District:

State Educational Establishment “Uzda Secondary School No. 1 named after A. S. Pushkin”; Nizok – Paledi – Prisynok – Komsomolets

State Educational Establishment “Uzda Secondary School No. 1 named after A. S. Pushkin”; Glinishchi – Symonchitsy – Tychinki – Glinishchi – Komsomolets – Prisynok – Paledi – Nizok – Symonchitsy – Zabolotie – Hromitskie – Sloboda

Routes of school buses operating in Cherven District:

State Educational Establishment “Zapoliye Secondary School”, village Zapoliye – village Kuliki

Барановичский р-н Березовский р-н Брестский р-н Дрогичинский р-н Ивановский р-н Ивацевичский р-н Каменецкий р-н Ляховичский р-н Малоритский р-н Пинский р-н
Baranovichi District
Bereza District
Brest District
Drogichin District
Ivatsevichi District
Ivanovo District
Kamenets District
Lyahovichi District
Malorita District
Pinsk District

Districts of Brest Region:

Baranovichi

Bereza

Brest

Drogichin

Ivatsevichi

Ivanovo

Kamenets

Lyahovichi

Malorita

Pinsk

Routes of school buses operating in Baranovichi District:

State Educational Establishment “Zhemchuzheny secondary school”; village Novaya Mysh – settlement Zhemchuzny – village Derevnaya – village Gintsevichi – village Priozernoe

Routes of school buses operating in Bereza District:

State Educational Establishment “Narutovichi secondary school”; village Plyahovschina – village Osovtsy – village Onitsevichi – village Tihny – village Pervomayskaya – village Vorozhbity

Routes of school buses operating in Brest District:

State Educational Establishment “Secondary school village Cherni”; village Cherni – village Bratylovo – village B. Kosichi – village Zbirogi – Velyun – village Gutovichi – school

State Educational Establishment “Secondary school village Cherni” – School – village Selyahi – village Berdichi – village B. Kurnitsa – School –“Mehdvor”

Mehdvor – school – village Bratylovo – village B. Kosichi – village Zbirogi – village Gutovichi – village Velyun – village Vitoshki – village Berdichi – village B. Kurnitsa – School

School – village Bratylovo – village Kosichi – village Zbirogi – village Velyun – village Gutovichi – School

School – village Selyahi – village Berdichi – village B. Kurnitsa – School

School – village Bratylovo – village B. Kosichi – village Zbirogi – village Gutovichi – village Vitoshki – village Selyahi – village Berdichi – village B. Kurnitsa – parking station “Mehdvor”

Routes of school buses operating in Drogichin District:

State Educational Establishment “Educational and Training Complex Rovinsk kindergarten and secondary school”; Roviny – Vulka Simonovskaya –Simonovichi

Simonovichi – Vulka Simonovskaya –Simonovichi

Simonovichi – Sutki – Salovo – Roviny

Roviny – Uzefiny –Zaluzhiye

Roviny – Salovo – Sutki

Sutki – Simonovichi – Vulka Simonovskaya

Vulka Simonovskaya–Simonovichi – Vulka Simonovskaya

Vulka Simonovskaya – Roviny – Zaluzhiye – Yuzefiny

Routes of school buses operating in Ivatsevichi District:

State Educational Establishment “Podstarinsk secondary school; Ivatsevichi–Ruda, Ruda–Senkovichi, Senkovichi–Kushnery, Kushnery– Ozertso, Ozertso– Ozertso, Ozertso– Podstarin, Podstarin– Borki– Podstarin, Podstarin–Ozertso–Ruda– Podstarin, Podstarin– Borki– Podstarin, Podstarin– –Ozertso–Senkovichi–Ruda–Ivatsevichi

Routes of school buses operating in Ivanovo District:

State Educational Establishment “Educational and Training complex Druzhilovichi kindergarten and secondary school”; Garage – school– village Triliski– village Kalily– village Triliski– school

School– village Zamoshie– village Druzhilovichi– shool – garage

Garage – shool– village Triliski – village Kalily – Zamoshie – shool – garage

Garage – shool– village Triliski – village Kalily – Zamoshie – shool – garage

Routes of school buses operating in Kamenets District:

State Educational Establishment “Ryasna secondary school”; village Ryasna – village Verhi –farmyard Klyashtor –village Lesok – village Volkovichi

Village Ryasna – village Mukshitsy – village Lumna – Village Tumin – village Ryasna

village Ryasna – village Lumna – farmyard Klyashtor – village Verhi

Routes of school buses operating in Lyahovichi District:

State Educational Establishment No. 1, Lyahovichi, Koreni, Tumashi, Bozhki, Fleriyanovo, Korenevscchina, Kovali, B. Lotva

Routes of school buses operating in Malorita District:

State Educational Establishment “Otlush secondary school ”, village Dvorishche– village Otlush

State Educational Establishment “Otlush secondary school ”, village Otlush – village Dvorishche

Routes of school buses operating in Pinsk District:

State Educational Establishment “Lasitsk secondary school”, village Lasitsk– village Zholkovo – village Trushevo – village Zholkino – village Lasitsk

village Lasitsk – village Veshnyaya– village Lasitsk

village Lasitsk – village Ostrov – village Ladorozh – village Pare – village Ladorozh – village Ostrov – village Lasitsk

Волковысский р-н Вороновский р-н Ивьевский р-н Кореличский р-н Лидский р-н Мостовский р-н Островецкий р-н Свислочский р-н Сморгонский р-н Щучинский р-н
Volkovysk District
Voronovo District
Ivie District
Korelichi District
Lida District

Districts of Grodno Region:

Volkovysk

Voronovo

Ivie

Korelichi

Lida

Routes of school buses operating in Volkovysk District:

city Volkovysk – village Zamkovaya – village Biskuptsy – village Oshmyantsy – agricultural settlement Voitkovichy – village Oshmyantsy – village Biskuptsy – village Zamkovaya – city Volkovysk

Routes of school buses operating in Voronovo District:

Dotishki – Kivantsy – N.Kazakovshchina – Pusyavory – Myadyushi – Dotishki

Dotishki – N. Kazakovshchina – St. Kazakovshchina – Stalishki – Voikuntsy – Dotishki

Routes of school buses operating in Ivie District:

city Ivie – village Starchenyaty – village Pavlovichi – village Gonchary – city Ivie

city Ivie – village Lukashino – village Pozenyata – village Strizhenyaty – city Ivie

city Ivie – village Lukashino – city Ivie

city Ivie – village Krasovshchina – city Ivie

Routes of school buses operating in Korelichi District:

City Zhuhovichi – Hlyupichi – Medvyadka – Hlyupichi – M. Zhuhovichi – agricultural settlement Zhuhovichi

Zhuhovichi – Kozhevo – Radun – Usha – Kozhevo – Burdevichi – Zhuhovichi

Routes of school buses operating in Lida District:

Ditva – Palubniki – Olzhevo – Dudary – Ostrovlya – Daynova1 – Ditva

Ditva – Dalekie – Raklevtsy – Tsybory – Ditva

Ditva – Evseevichi – Ditva

Дитва — Гарни — Далекие — Дитва

Белыничский р-н Быховский р-н Климовичский р-н Кличевский р-н Кричевский р-н Круглянский р-н Могилевский р-н Осиповичский р-н Шкловский р-н

Districts of Mogilev Region:

Брагинский р-н Буда-Кошелевский р-н Ельский р-н Жлобинский р-н Лельчицкий р-н Октябрьский р-н Петриковский р-н Речицкий р-н Рогачевский р-н Чечерский р-н

Districts of Gomel Region:

Браславский р-н Витебский р-н Глубокский р-н Городокский р-н Докшицкий р-н Лепельский р-н Лиозненский р-н Миорский р-н Толочинский р-н Оршанский р-н

Districts of Vitebsk Region:

Social projects

  • School Bus Project

The School Bus Program provides for acquisition of not less than 300 units of specially equipped school buses at the expense of Development Bank of the Republic of Belarus JSC within the period of 2013–2017. The buses will enable transportation of children from rural settlements to school and back home.

 Dear friends!

In August 2013 Development Bank of the Republic of Belarus JSC launched the School Bus Program that will address the problem of children transportation from small settlements to and from schools and kindergartens.

We are convinced that each child, notwithstanding of its place of residence, should possess an opportunity for appropriate contemporary education. The provision of high–quality education is the issue of national security, and provision of assistance to village schools is an important tool ensuring socio–economic efficiency of the educational system.

In its work Development Bank of the Republic of Belarus JSC also pays great attention to social responsibility policy. The bank’s projects in financial and investment fields as well as sponsorship projects are aimed at development of national economy and improvement of the citizens’ quality of life.

I am firmly convinced that implementation of the School Bus Program will ensure equal access to educational services for children residing at rural settlements. It will also further advancement of both material and technical basis in rural educational establishments.

Sergey Roumas, 
Chairman of the Management Board
Development Bank of the Republic of Belarus JSC

What is a school bus?

The national standard STB 2025–2009 defines the types of buses, which may serve for children transportation purposes. Only category B buses (UNECE Regulations No.52) and buses of type III (UNECE Regulations No. 36) meet these requirements. Under these Regulations only seated passengers’ transportation is permitted.

The particular attention should be paid to passenger salon planning. Thus, the rules stipulate that all the seats should be faced to the front in the travel direction. The edge of a seat, which is turned to the passage, should be equipped with an armrest or a handhold. At least one seat should be provided for an adult passenger accompanying children. The arrangement of the seats designated for adult passengers should enable the kids’ supervision during transportation.

The buses should be equipped with child restraints and the device preventing the drive, when the doors are unlocked and opened. Each transverse row of seats should be equipped with a “Stop signal button”. The maximum design speed limit for vehicles of such type should not exceed 60 km/h.

The standard stipulates that bus bodies should be painted either yellow or orange, which will attract the attention of road users to the children transportation vehicles. The external body sides shall contain the inscriptions "School Bus". The inscription color should be in contrast with the bus body color.

The identification signs “Children transportation” should be installed both at the front and back sides of the buses. The buses should also be equipped with special orange signal lights (rotating lights), which are switched on automatically upon the doors opening during boarding and alighting of passengers.

Route map

To view the detailed routes of school buses operating within your District, select the required Region

Брестская обл Гродненская обл Минская обл Витебская обл Гомельская обл Могилевская обл
Minsk Region

11 routes operating

in 7 Districts

Brest Region

30 routes operating

in 10 Districts

Grodno Region

13 routes operating

in 5 Districts

— населенные пункты, охваченные программой «Школьный автобус» в 2013г.

Feedbacks on the Project

You can express Your opinion about School Bus Project here. We welcome any feedback.

Спасибо, Ваш отзыв принят.

Он будет опубликован в ближайшее время.